Over de stichting

In 2003 heeft de SWG de vrijwilligersprijs van de toenmalige gemeente Gendringen gekregen. Aangezien we daar best trots op zijn willen we u graag nader inzicht geven in deze organisatie.

De kern van de SWG wordt gevormd door het dagelijks bestuur van vier personen. Daarnaast zijn er drie werkgroepen actief, te weten: Werkgroep Sponsorwerving, Werkgroep Logistiek en Werkgroep Duitsland.

Het stichtingsbestuur (ca 12 personen) heeft als primaire taak te zorgen voor de financiële middelen. Zij zoeken en onderhouden de contacten met sponsors. Daarnaast houdt het stichtingsbestuur zich bezig met de officiële activiteiten als opening, V.I.P. programma, perscontacten, sponsoractiviteiten en lokale organisatie. De nieuwe voorzitter Gerard van Balveren wordt hierbij bijgestaan door de eveneens nieuwe penningmeester Marco Bos, secretaris Theo Teitink en Hans Dieker (Logistiek).

Op de dag van het evenement zelf zwelt de organisatie op tot soms wel 200 vrijwilligers van beide zijden van de grens. Medewerkers van brandweer, politie, EHBO, juryleden, verkeersregelaars, etc, etc... verschijnen ten tonele en het evenement voltrekt zich. Een jaar van voorbereiding betaalt zich uit en als alles goed verlopen is laat het stichtingsbestuur zich ’s avonds moe maar voldaan onderuitzakken. Soms zijn de voorbereidingen voor het volgend jaar dan al enige maanden daarvoor gestart.

Bekijk hier de samenstelling van het Stichtingsbestuur.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door: Infracom

Copyright © 2013. All Rights Reserved.